Deaktiver, aktiver informasjonskapsler i Chrome, Edge, Firefox, Opera, IE-nettlesere

Vi har allerede sett hva en Internett-informasjonskapsel er og de forskjellige typene Internett-informasjonskapsler. Selv om det kreves informasjonskapsler for riktig gjengivelse av websider, er det noen informasjonskapsler som du kanskje vil blokkere av sikkerhetsmessige årsaker eller personvernhensyn. I dette innlegget vil vi se hvordan du kan aktivere informasjonskapsler eller blokkere eller deaktivere informasjonskapsler. Vi vil også se hvordan du blokkerer tredjeparts-, økt- og vedvarende informasjonskapsler hvis du også vil. Nettleserne som er dekket her er de populære, nemlig Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox og Opera.

TIPS: Dette innlegget viser deg hvordan du tillater eller blokkerer informasjonskapsler i Edge-nettleseren.

Deaktiver, aktiver informasjonskapsler i Chrome

Deaktiver, aktiver informasjonskapsler i Chrome

For å deaktivere eller aktivere informasjonskapsler i Chrome, klikk på Verktøy-knappen> Innstillinger. Mot slutten av denne siden vil du se lenken Vis avanserte innstillinger. Klikk på den.

Klikk på koblingen Nettstedsinnstillinger under Personvern og sikkerhet.

Her, under Tillatelser> Informasjonskapsler og nettsteddata, kan du velge de alternativene du synes er best egnet for deg.

Deaktiver, Aktiver informasjonskapsler i Firefox

I Firefox åpner du Innstillinger> Valg> Personvern og sikkerhet.

Under informasjonskapsler og nettsteddata kan du finne de nødvendige innstillingene. Du kan nå velge alternativene for informasjonskapsler du vil ha.

Deaktiver, aktiver informasjonskapsler i Opera

I Opera åpner du Innstillinger> Avansert> Personvern og sikkerhet> Nettstedsinnstillinger> Informasjonskapsler og nettsteddata

Her vil du se alternativene for å administrere innstillingene for informasjonskapsler og velge hvilken type informasjonskapsler du vil tillate eller ikke tillate på din Windows-datamaskin.

Deaktiver, aktiver informasjonskapsler i Internet Explorer

Åpne Internet Explorer og klikk på Verktøy-knappen. Klikk deretter Alternativer for Internett og velg kategorien Personvern. Under Innstillinger, flytt glidebryteren til toppen for å blokkere alle informasjonskapsler eller til bunnen for å tillate alle informasjonskapsler, og klikk deretter Bruk.

Deaktiver, aktiver informasjonskapsler i Internet Explorer

Når du flytter glidebryteren opp eller ned, vil du se en beskrivelse av hvilke typer informasjonskapsler som vil bli blokkert eller tillatt av Internet Explorer på det personvernnivået.

Fra toppen ser du følgende alternativer:

  1. Blokker alle informasjonskapsler fra alle nettsteder. Blokker alle informasjonskapsler fra nettsteder som ikke har en kompakt personvernpolicy
  2. Blokker alle informasjonskapsler fra nettsteder som ikke har en kompakt personvernpolicy. Blokkér informasjonskapsler som lagrer informasjon som kan brukes til å kontakte deg uten ditt uttrykkelige samtykke
  3. Blokkér informasjonskapsler fra tredjeparter som ikke har en kompakt personvernpolicy. Blokkér tredjeparts informasjonskapsler som lagrer informasjon som kan brukes til å kontakte deg uten ditt uttrykkelige samtykke. Blokkerer først og fremst informasjonskapsler som lagrer informasjon som kan brukes til å kontakte deg uten ditt implisitte samtykke.
  4. Blokkér informasjonskapsler fra tredjeparter som ikke har en kompakt personvernpolicy. Blokkér tredjeparts informasjonskapsler som lagrer informasjon som kan brukes til å kontakte deg uten ditt uttrykkelige samtykke. Begrenser først og fremst informasjonskapsler som lagrer informasjon som kan brukes til å kontakte deg uten ditt implisitte samtykke. Dette er standardinnstillingen .
  5. Blokkér tredjeparts informasjonskapsler som ikke har en kompakt personvernpolicy. Begrenser tredjeparts informasjonskapsler som lagrer informasjon som kan brukes til å kontakte deg uten ditt implisitte samtykke.
  6. Lagrer informasjonskapsler fra ethvert nettsted. Informasjonskapsler som allerede finnes på denne datamaskinen, kan leses av nettstedene som opprettet dem.

Velg sikkerhetsnivået du ønsker. For de fleste er standardalternativet det beste.

Blokkere eller deaktivere informasjonskapsler fra tredjeparter, sporing og økt

Ved å bruke disse alternativene kan du stille inn nettleseren din til å blokkere eller tillate informasjonskapsler på din Windows-PC og til og med velge å blokkere eller deaktivere informasjonskapsler fra tredjeparter, sporing og økt.

TIPS : Expired Cookies Cleaner hjelper deg med å fjerne Expired Cookies i Internet Explorer.

Deaktiver, aktiver informasjonskapsler i Internet Explorer