DRIVER_POWER_STATE_FAILURE feil på Windows 10

Noen ganger kan det hende du ser en blåskjermfeil når du fortsetter fra hvilemodus eller dvalemodus, eller avstenging eller omstart. Hvis feilkoden på BSOD er DRIVER POWER STATE FAILURE , er det sannsynligvis på grunn av noe problem med driverstatus.

DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Denne stoppfeilen indikerer at en driver er i en inkonsekvent eller ugyldig strømtilstand. Denne stoppfeilen oppstår vanligvis under hendelser som involverer overganger i strømtilstand, for eksempel å slå av eller flytte inn eller ut av standby- eller dvalemodus.

STOP-feilkode 0x0000009F, DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

Denne feilkontrollen 0x0000009F indikerer at driveren er i en inkonsekvent eller ugyldig strømtilstand.

DRIVER_POWER_STATE_FAILURE

DRIVER POWER STATE FAILURE følges vanligvis av feilkode, og de peker alle på det faktum at driverne ikke håndterer strømtilstand riktig på grunn av inkompatibilitet. Før du begynner, må du sørge for at driverne (nettverk, skjerm, mus, tastatur, etc.) er kompatible med den nåværende versjonen av Windows.

1] Start i sikkermodus og oppdater enhetsdriveren

Start datamaskinen på nytt i sikkermodus med nettverksstøtte, og se om det er en oppdatering i påvente som er relatert til enhetsdriverne. Hvis du ikke ser noen oppdatering, kan du laste ned driveren manuelt fra OEM-nettstedet på en annen PC, og deretter installere dem på PCen i sikker modus.

2] Kjør feilsøkingsverktøy for blå skjerm

For din bekvemmelighet har Microsoft sendt en feilsøkingsverktøy for blåskjerm for dine spesifikke problemer direkte i Innstillinger-appen på Windows 10. På Innstillinger-siden må du velge Blå skjerm under Finn og fikse andre problemer. Bruk den anbefalte løsningen, og lukk deretter feilsøkingsprogrammet.

Du kan også besøke Microsoft-nettstedet for å kjøre den elektroniske feilsøkingsprogrammet for blå skjerm. Du vil se en enkel veiviser som vil lede deg gjennom prosessen med feilsøking av blå skjerm.

3] Fjern ekstern maskinvare

Hvis du har koblet til ny maskinvare, kan du prøve å fjerne den fra PC-en, og deretter sjekke om problemet vedvarer. Hvis problemet er løst, kan det være lurt å oppdatere driveren for den maskinvaren. I tilfelle du har mer enn en, må du sjekke den en etter en.

4] Bruk driververifiser

Deretter bør du kjøre Driver Verifier-programmet på din PC. Det vil hjelpe deg med å feilsøke, identifisere og løse vanlige enhetsdriverproblemer. Dette programmet er laget for å finne ut listen over usignerte drivere i systemet som forårsaker BSOD.

Driververifiser

Etter dette kan du feilsøke enhetene fra listen ved å laste ned en ny versjon, fjerne den fra systemet og la Windows fikse den for deg. Du kan også velge å tilbakestille, oppdatere, deaktivere eller avinstallere den aktuelle driveren.

5] Gjenopprett eller tilbakestill

Hvis ikke noe annet, må du bruke et gjenopprettingspunkt for å rulle tilbake til tidligere arbeidstilstand. Du kan også velge å gjenopprette Windows 10 til fabrikkinnstillinger uten å miste noen filer.

Flere forslag her for å feilsøke Windows Stoppfeil eller Blue Screen of Death.

DRIVER_POWER_STATE_FAILURE